In memoriam Henk Bakker (16 januari 1955 – 10 mei 2017)

Het onderstaande is een bewerking van de toespraak die Robert Jalink namens Het Winschoter Stadsjournaal uitgesproken heeft tijdens de uitvaartdienst op 15 mei 2017.

Henk werd in 1991 lid van Het Winschoter Stadsjournaal. Het was een bewogen jaar: de groep bestond 25 jaar en kreeg de Eretellerlikker namens de gemeente Winschoten uitgereikt. Het was ook het jaar dat Johan Poppen, één van de oprichters, overleed.

Henk was uitgenodigd om een keer een clubavond bij te wonen. Het enthousiasme en vooral de muziekkennis van medeoprichter Elzo Witter maakten grote indruk op Henk.

Helaas moest hij na een aantal jaren, vanwege zijn werk het lidmaatschap op een laag pitje zetten, maar de binding bleef. Sinds 2005 was Henk echter weer helemaal in de running en hield hij zich bezig met filmen, de websiteontwikkeling en de catalogisering van de opnames. Tevens nam Henk een deel van de videomontages voor zijn rekening. Dat was een lang gekoesterde wens en dankzij de mogelijkheden van steeds voortschrijdende digitale technieken kon deze wens in vervulling gaan. Henk kreeg een Apple computer thuis met een professioneel montageprogramma. Net als Elzo, tot zijn dood in 2000, beklom Henk geregeld de trap naar zijn montageruimte om vele uren achtereen de knoppen te bedienen die leidden tot pareltjes van écht Winschoter documentaires. Écht Winschoter, want Henk vergroeide steeds meer met zijn woonplaats.

Hij monteerde zoveel mogelijk op de maat van de begeleidende muziek, zoals hij dat van zijn leermeester geleerd had. Eén van de laatste montages die Henk voor het Stadsjournaal gemaakt heeft is de productie ‘Vergeten straatjes’, over straatjes en straatnamen die niet direct bij iedereen een belletje doen rinkelen. In deze film vroeg Henk als interviewer voorbijgangers in de Torenstraat of ze ook wisten waar de Kerkstraat was. ‘Die hebben we hier niet!’ was het antwoord. Over de schouder van de geïnterviewden zag je bijna het bordje ‘Kerkstaat’ hangen bij de doorgang naar het Marktplein. Van dit soort dingen kon Henk enorm genieten!

Naast het filmen en monteren -zoals je tegenwoordig zegt: de corebusiness van het Stadsjournaal- verzorgde Henk ook de vernieuwing en actualisering van de website en de ontwikkeling van een digitaal catalogusprogramma om bestaande films, maar vooral ook de nieuwe opnames vlot te kunnen terugvinden. Met ruim vijftig jaar filmhistorie is dat geen overbodige luxe. Henk ontwikkelde SJORS, het Stads Journaal Opnamen Registratie Systeem, zoals hij het noemde. Het is een begrip geworden binnen de groep en is inmiddels onmisbaar.

Sinds jaar en dag is de donderdagavond de avond waarop het Stadsjournaal bijeen komt, vroeger bij Elzo en Betty Witter thuis, maar tegenwoordig afwisselend bij Frits en Resy Knaapen en bij Jacob en Jetty Veen. Henk was altijd zeer prominent aanwezig. Hij noemde de dingen bij naam die aangepakt of afgemaakt moesten worden. Het ging wel eens hard tegen hard, maar altijd in harmonie. Vooral toen Henk een aantal jaren terug wat teveel hooi op de vork genomen had kon hij fel uit de hoek komen. Bijvoorbeeld over de verschuiving van de AOW-leeftijd. Was hij drie week eerder geboren dan viel hij in een andere regeling. ‘Onrechtvaardig!’, riep Henk met vuurspuwende ogen uit op de betreffende clubavond en ook nog op de twee clubavonden die daarop volgden… Helaas heeft hij het niet meer mogen meemaken!

Kom je wekelijks bij elkaar en werk je gezamenlijk aan hetzelfde doel, dan ontstaat er vanzelf een hechte vriendschap. Zo ook binnen het Stadsjournaal. De donderdagavonden kenmerken zich dan ook naast het zakelijke gedeelte door humor en verhalen. Henk kon vol enthousiasme vertellen over bijvoorbeeld de reis naar Canada en andere vakanties of de nieuwe keuken. Als hij het over zijn tijd bij de politie had sprak hij nooit van ‘politie’, maar steevast van de ‘Prinsemarij’. En ging het over een Winschoter, die een broer was van die en die, dan volgde altijd de uitdrukking: ‘Ja, en dij mot weer slager zeggen tegen Van der Zee!’.

Het zal duidelijk zijn dat we als leden van het Stadsjournaal Henk enorm gaan missen, als medewerker met plannen en ideeën, filmer, editor, ICT-er, maar bovenal als goede vriend! Moge het een ieder tot troost zijn dat Henk zijn opnames en montages binnen het enorme archief van Het Winschoter Stadsjournaal, gecatalogiseerd in SJORS, met zorg gekoesterd en voor het nageslacht bewaard worden.

Voorstellingen 2017 succesvol.

 

Op maandag 20 en dinsdag 21 maart waren onze jaarlijkse filmvoorstellingen in de Klinker. Ruim 1000 mensen bezochten de voorstellingen! Wederom een enorm succes. Het publiek kon voor de pauze genieten van Panden Kok, de redding en renovatie van de bekende panden in de Blijhamsterstraat, onbekende volkstuinen , jaren dertig beelden aangevuld met huidige beelden van verdwenen middenstandszaken en van de laatste voorstelling in bioscoop Scala in 1992.

Na de pauze keken we terug naar de verhuizing van WVV van de Kastanjelaan naar het Stadspark in 1995,  stadsbeelden uit 1971 en een film over de havens die Winschoten had en heeft. Al met al een programma dat bij het publiek zeer in de smaak viel.  Ook werd Robert Jalink gehuldigd vanwege zijn 40 jarig lidmaatschap bij onze club.

 

Robert opent de avond

Thies bezig met de laatste voorbereidingen

Winschoter schooltheater

                                                                  foto Cor Heemstra (www.fotocor.nl)

 

 

Evenals verleden jaar mocht het Winschoter Stadsjournaal weer een meer cameraregistratie maken van een voorstelling van het Winschoter schooltheater. Al meer dan 25 jaar wordt er door onderwijzers, ouders en bekenden een aantal voorstellingen gegeven voor de basisschooljeugd van Winschoten. Ook dit jaar was het weer een spetterende voorstelling met een spectaculaire openingsscene. Ruim 1200 kinderen zagen dit toneelstuk en op dinsdagavond 14 maart werd het stuk voor de overige belangstellenden gespeeld. Van die voorstelling maakte het Winschoter Stadsjournaal een registratie.

Renselheerdtkoor

Zaterdag 11 maart heeft het Winschoter Stadsjournaal een 4 cameraregistratie gemaakt van het optreden dat het Renselheerdtkoor gaf in de ontmoetingsruimte van de Renselheerdt. De bezoekers genoten van de hollandse liedjes die door het koor gezongen werden, Na afloop kregen de koorleden een kleine attentie als dank voor hun optreden. Van de uitvoering wordt een DVD gemaakt, waarop ook beelden van de wekelijkse oefenmiddag te zien zullen zijn. Al met al een leuke opdracht van de activiteitencommissie aan het Winschoter Stadsjournaal.

het Renselheerdt koor

onze apparatuur

Laatste loodjes

Afgelopen donderdag is het commentaar ingesproken bij de films die we maandag 20 en dinsdag 21 maart gaan vertonen tijdens onze jaarlijkse voorstelling in de Klinker. Kaarten voor beide voorstellingen zijn te verkrijgen bij de balie van De Klinker of te bestellen via de website www.indeklinker.nl.

Dorpsfilm Midwolda

Vrijdag 10 februari hield de tennisvereniging de Nieske Meppers uit Midwolda haar jaarlijkse ledenvergadering. Het Winschoter Stadsjournaal was gevraagd om na afloop van de vergadering een film te vertonen uit de collectie van Cor Kranenborg,  amateurfilmer uit Midwolda, na zijn overlijden beheert het Winschoter Stadsjournaal zijn collectie. We vertoonden een film uit 1978 die veel reacties los maakte bij de aanwezigen. Veel verdwenen dorpsgezichten, postkantoor etc kwamen voorbij, al met al een zeer geslaagde filmvoorstelling. Mocht u in het bezit zijn van dergelijke ” dorpsfilms” uit het Oldambt, neem gerust contact met ons op via info@winschoterstadsjournaal.nl.  Wij zullen dan zorgen voor digitalisering zodat de films voor het nageslacht behouden blijven.

Drukke tijden

Het zijn weer drukke tijden voor de crew van het Winschoter Stadsjournaal. naast de voorbereidingen voor onze voorstellingen op 20 en 21 maart in de Klinker, staan er ook weer projecties en meer-camera registraties op het programma. Op 4 februari maakten we een registratie van de uitvoering van toneelvereniging Vita Nova in de RABO zaal in de Klinker.

 

 

Storm na de stilte

Op zondag 18 december is in cultuurhuis de Klinker een overzichtstentoonstelling geopend van de Winschoter zanger, kunstenaar en dichter Harry Kwant.harry

De titel van de expositie is ‘Storm na de stilte’, naar een lied dat Kwant ooit schreef.

Harry Kwant zou op die dag 61 jaar zijn geworden en daarom werd er een boek gepresenteerd en is er door oud-bandleden en bevriende muzikanten ter nagedachtenis aan hem muziek gemaakt.

Ook het Winschoter Stadsjournaal heeft beelden uit haar archief beschikbaar gesteld. De beelden zijn uit 1995 toen Harry Kwant galerie Trias bestierde in de Blijhamsterstraat.

meercamera registratie WKC

wkcZondag 11 december gaf WKC, de Winschoter Kunstrolschaats Club , haar jaarlijkse voorstelling in theater de Klinker. Samen met de dansafdeling van het Kunstencentrum werd een wervelende show verzorgd. Het thema was Aladdin. Op verzoek maakte het Winschoter Stadsjournaal een 3 cameraregistratie.

 

 

Archief uit Stadhuis naar Groninger Archieven

Het omvangrijke archief van het Winschoter Stadsjournaal dat meer dan 50 jaar opgeslagen is geweest in het Winschoter stadhuis is nu volledig verhuisd naar de Groninger Archieven (GAVA).Ruimtegebrek in het stadhuis en betere bewaaromstandigheden bij het GAVA hebben ons doen besluiten om het archief te verhuizen. Als dank voor de jarenlange zeer prettige samenwerking met het archiefpersoneel overhandigde onze archivaris Jacob Veen een taart met de afbeelding van ons logo, het cameramannetje.jacob

Aanmelden op de Nieuwsbrief

Archief